Tel: 06-12 40 30 78 - Mail: ge@bouma-webmonitoring.nl

Tel: 06-12 40 30 78
Mail: ge@bouma-webmonitoring.nl
Login

Bouma Webmonitoring

Jouw goede naam op internet…

Voorkom reputatieschade door webmonitoring

Reputatiescan

Vanuit het specialisme online reputatiemanagement heb ik de reputatiescan ontwikkeld. Deze scan heb ik inmiddels al bij een aantal organisaties uitgevoerd. Het houdt in dat ik jullie website en online conversaties (uit iMonitoring) analyseer aan de hand van de reputatiedrivers, waarop een klant/burger jullie ook waardeert. Iedereen wil een goede online reputatie en dan is het handig om te weten wat al goed gaat en wat nog beter kan.

De professoren Fombrun en Van Riel hebben hier veel onderzoek naar gedaan en zijn uitgekomen op zes essentiële drivers, waarop de gemeenschap een organisatie beoordeelt. Dit hebben ze beschreven in het managementboek ‘Reputatiemanagement’. Aan de hand van die drivers ga ik te werk. De scan geeft antwoord op de volgende vraagstellingen:

  • Hoe zorgen we voor een goed opgebouwde naamsbekendheid en krachtig imago?
  • Wat gaat al goed en moeten we vooral zo laten?
  • Wat heeft invloed op de stakeholders bij het beoordelen van onze organisatie?
  • Wat kunnen wij snel en makkelijk veranderen/aanpassen aan onze website en in online conversaties?
  • Wat zijn specifieke zaken waarop we moeten letten die voor buitenstaanders van belang zijn?
  • Met welk bewijsmateriaal kunnen wij onze belofte onderstrepen?

Reputatiescan

De reputatiescan geeft eerst een stukje theorie over identiteit en imago. Daarin ga ik in op het EQ (Expressiviteit Quotiënt), de fundamenten voor een sterke reputatie en de RQ (Reputatie Quotiënt), de drivers waarop stakeholders een organisatie beoordelen. Vervolgens analyseer ik jullie online conversaties en website op basis van deze drivers. Uiteindelijk leidt dat tot een rij concrete aanbevelingen, die je direct kunt implementeren.

Meer weten?

Bel 06 – 12 40 30 78 of mail ge@bouma-webmonitoring.nl

Neem vrijblijvend contact op